Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Jönköping

3B - Prevent Brandskydd AB
Org.nr: 556712-0117
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva besiktning och brandskyddsdokumentering av fastigheter, utbildning inom brandskydd samt försäljning av brandskyddsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Annvik Consulting
Org.nr: 420627-XXXX
Utbildnings- och konsultverksamhet.