Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Järpen

Akuthjälpen Åre AB
Org.nr: 556770-7327
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom brandskydd och sjukvård, bemaningsservice och butiksverksamhet inom vård och omsorg. Bolaget skall även bedriva utbildningar inom brandskydd, första hjäl ...
Åre Brandskydd HB
Org.nr: 969745-2655
Försäljning, underhåll och support av brandskyddsmaterial. Utbildning och rådgivning inom brand- och utrymningssäkerhet samt övrig konsultverksamhet inom ovan nämnda områden.