Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Höllviken

ControlWorks Nordic AB
Org.nr: 556561-4319
Bolaget ska bedriva verksamhet med produkter inom brandskydd, bedriva inköp och försäljning av kemtekniska produkter samt hantering av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.