Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Hisings backa

KWA Isolerteknik AB
Org.nr: 556976-9572
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet med inriktning i huvudsak mot bygg, teknisk isolering och brandskydd samt bedriva därmed förenlig verksamhet.