Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Helsingborg

BHC PreBrand AB
Org.nr: 556962-5212
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med projektering, försäljning, service, utbildning samt tillsyn av brandskydd.