Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Glommen

Pharus i Halland AB
Org.nr: 556662-9183
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på brandskydd, farligt gods, krishantering och övrig säkerhets- rådgivning och därmed förenlig verksamhet.