Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Gävle

Brand & Räddningskonsult, Gävle HB
Org.nr: 916951-8488
Arbeten inom brand- och räddningssektorn, exempelvis utbildning, brandskydd, information.
Changemang AB
Org.nr: 559014-6170
Aktiebolaget ska bedriva rådgivande verksamhet avseende ledarskap, kritisk infrastruktur, krishantering, säkerhet, brandskydd, byggnadsvård såväl nationellt som internationellt och därmed förenlig verksamhet
Fireprotection Sweden AB
Org.nr: 556598-0561
Bolaget skall bedriva verksamhet med brandskydd, byggnads- verksamhet, VVS-verksamhet, förvaltning av fastighet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FPS Brandskydd AB
Org.nr: 556659-0351
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet innefattande entreprenader och service, försäljning av brandskyddsprodukter såsom rök- och flamskydd samt brandtätningar, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed fören ...
PS personal service AB
Org.nr: 556619-3784
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal, utbildning i brandskydd, båttransporter av dykare samt därmed förenlig verksamhet.
Rolf Wickenberg Sanerings AB
Org.nr: 556436-8768
Bolaget erbjuder såväl konsument som näringsliv tjänster inom skadedjursskydd, livsmedelshygien, inomhusmiljö, arbetsmiljö, brandskydd, energi samt bygg- och besiktningsrelaterade tjänster inkluderande även försäkringser ...
Svenska trygga Hem AB
Org.nr: 556889-1138
Bolaget skall bedriva försäljning av säkerhetsprodukter, företrädesvis avsedda för hemmamiljöer. Larm, brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.