Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Falun

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB
Org.nr: 556304-6118
Bolaget skall bedriva skorstensfejeriverksamhet, konsul- tverksamhet inom ventilationsområdet samt utföra lufttäthets- mätningar och asbestsanering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva v ...
Tullkammaren Falun Förvaltning AB
Org.nr: 556737-6719
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom säkerhet och brandskydd, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.