Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Eskilstuna

Brandskyddsföretaget Svenska Brand AB
Org.nr: 556246-7604
Bolaget skall bedriva installation och service av brandskydd och därmed förenlig verksamhet.
JS Kontroll HB
Org.nr: 969751-2078
Utbildning i brandskydd samt hjärt- och lungräddning. Kvalitetsäkring av butiker.
PL Brand & Säkerhet AB
Org.nr: 556808-7893
Bolaget ska hjälpa mindre och medelstora företag att systematiskt bransdskyddssäkra sina företag genom att utbilda personal i brandskydd och HLR. Försäljning av brandskydd samt annan därmed förenlig verksamhet.
R Alf Brandskyddsutbildning AB
Org.nr: 556890-3800
Utbildningar, konsultering och rådgivning inom brandskydd och övrigt med versamheten förenligt.