Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Ekerö

Affideer AB
Org.nr: 556762-5602
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom brandskydd t.ex. SBA-konsult och försäljning av brandskydd, allt inom brandskydd samt bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljö. Verksamheten ska också bes ...