Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Bromma

AB Ronnie Ramberg & Company
Org.nr: 556548-8623
Föremål för bolagets verksamhet skall vara förvaltning av fastigheter, bygg- och marknadsentreprenad, maskinskrivning, brandskydd, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Isolvia AB
Org.nr: 559004-2627
Bolaget skall bedriva teknisk isolering, ventilation, VVS och brandskydd inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Kicking Horse AB
Org.nr: 556864-3208
Företaget skall bedriva försäljning av produkter, huvudsakligen inom området träning och hälsa, och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva konsultverksamhet inom området brandskydd och riskhantering.
Kontrollservice i Sverige AB
Org.nr: 556778-1256
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med ventilation, isolering, brandskydd, bygg, el, rör, vvs, håltagning och rivning. Aktiebolaget ska även bedriva annan förenlig verksamhet inom byggbranschen, fas ...
Mälar Sprinkler AB
Org.nr: 556631-8209
Föremålet för bolagets verksamhet är sprinklerinstallationer, samt tillhandahållande av tjänster och produkter förknippade med brandsläckningssystem, brandskydd och därmed förenlig verksamhet.
Staffan Bengtson Brandskyddskonsult AB
Org.nr: 556425-1899
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom byggnadsverk, främst med inriktning på brandskydd, personaluthyrning, värdepappershandel, fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
TMP Alarm AB
Org.nr: 556740-8199
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd och därmed förenlig verksamhet.
TMP Brandskydd AB
Org.nr: 556948-4503
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalt ...
TMP Säkerhet AB
Org.nr: 556565-4976
Bolaget skall bedriva elteknisk konsultverksamhet, bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter avseende larm, el, data, teleinstallationer samt brandskydd. Vidare skall bolaget förvalta fast egendom och dä ...
Trifrost AB
Org.nr: 556947-5303
Föremålet för bolagets verksamhet är sprinklerinstallationer, samt tillhandahållande av tjänster och produkter förknippade med brandsläckningssystem, brandskydd och därmed förenlig verksamhet.