Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Borlänge

Hertzbergs Brandredskap AB
Org.nr: 556730-3564
Bolagets verksamhet ska vara att sälja och installera brandskydd, utbilda i förebyggande brandskydd, utföra brandskyddskontroll på maskiner och fordon, utföra släckanläggningsbesiktningar samt därmed förenlig verksamhet.