Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Borås

Svenska Flam & Brandskydd AB
Org.nr: 556421-7262
Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av flam- och brandskyddsmedel, försäljning av konfektion samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Wilhelmsson FP Consulting AB
Org.nr: 556863-2094
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom brandskydd och brandrisk och därmed förenlig verksamhet.