Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Arboga

Hasta Arbetsmiljö AB
Org.nr: 556752-4169
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet, föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljö och brandskydd samt redovisning och administration jämte därmed förenlig verk- samhet.