Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Alingsås

Preventus Brand-Arbetsmiljö-Säkerhet AB
Org.nr: 556741-4809
Föremål för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom brandskydd, arbetsmiljö och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.