Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Åkersberga

Brandbolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556922-2945
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, försäljning och montering av brandskydd. Bedriva handel med, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Brandkraft AB
Org.nr: 556921-0650
Aktiebolaget ska bedriva installation och försäljning av brand- isolering, brandfogning, ljudtätning, brandskyddsmålning, utveckling av brandskydd, import och export av material för brandskydd samt äga och förvalta fast ...
Broccon Systems KB
Org.nr: 969705-0053
Bolaget skall bedriva säkerhetsinstallation, byggverksamhet, elinstallationer, AV-teknik, brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Patomella Invest AB
Org.nr: 556867-2793
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och övrig fast och lös egendom, vara verksamt inom brandskydd och larmlösningar, utöva och äga skog och skogsbruk samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SBA Drift AB
Org.nr: 556871-9495
Bolaget skall bedriva brandskyddsarbete, brandutbildningar och konsultverksamhet inom främst brandskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.