Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Stenhamra

Rescue Team Scandinavia AB
Org.nr: 556687-4441
Bolaget skall idka verksamhet inom aktivt och passivt brandskydd samt brandbevakning, brandsanering samt övriga rengöringstjänster, vidare skall bolaget idka verksamhet inom skötsel av fastigheter, park- och uteområden, ...