Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Röbäck

Björkstadens Sanering AB
Org.nr: 556688-3400
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel och fastighetsservice, fasadrengöring, asbest-, lukt- och industrisanering, brandsanering, tork och fuktteknik samt idka därmed förenlig verksamhet