Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Malmö

Allstäd i Skåne AB
Org.nr: 556960-0496
Bolaget ska bedriva städning (lokal, företag, fastighetsägare), sanering, grovstädning (trapphus, garage, allmänna ytor och lokaler, lägenheter), fastighetsnära tjänster (tömning av förråd på vindar, källare, övriga utry ...
SANPRO AB
Org.nr: 556621-9373
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet med inriktning på sanering av brand-, vatten- och oljeskador samt betonggolvslipning.