Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Kumla

Kolsyreblästring i Nerike AB
Org.nr: 556724-4883
Aktiebolaget ska bedriva brandsanering med kolsyreis och blästring samt därmed förenlig verksamhet.