Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandsanering i Järfälla

Adultus HB
Org.nr: 969635-7194
Ventilationsentreprenader, ventilationsrengöring, ventilations- montage, ventilationsservice, skorstenstätning, takskyddsmontering, takmålning och brandsanering.
Kanitas Städ AB
Org.nr: 556841-1010
Bolaget ska bedriva verksamhet inom städbranschen, byggstädning, byggservice, byggsanering, brandsanering, fuktsanering, snöröjning och därmed förenlig verksamhet.