Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Botox i Åkersberga

Medcompany AB
Org.nr: 556200-0686
Aktiebolaget ska bedriva rekrytering av specialistläkare, leg.läkare och sjuksköterskor för uthyrning, öppna vårdcentraler i egen regi, importera läkemedel inom och utom EU enligt Läkemedelsverkets regler tillika naturlä ...