Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bosättning i Mora

Anna & Anders AB
Org.nr: 556387-8288
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av gamla och nya presentartiklar och även idka därmed förenlig verksamhet.
BOJ Bilder AB
Org.nr: 556506-8862
Bolaget skall bedriva försäljning av bilder, kort, ramar och därmed förenlig verksamhet.
E.A. Details AB
Org.nr: 556700-4733
Bolaget ska bedriva detaljhandel med kort, bilder, presentartiklar och tavlor samt inramningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mora China House Import & Export AB
Org.nr: 556094-3291
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra kapitaltillgångar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och hyra ut restauranginventarier samt därmed förenlig verksamhet.
Mora Presentreklam AB
Org.nr: 556672-0909
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av present- och reklam- artiklar samt äga och förvalta fast egendom. Dessutom skall mark- och anläggningsarbeten utföras samt därmed förenlig verksamhet.
Weijsenburgs Förvaltning AB
Org.nr: 556442-3472
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva inköp och försäljning av bruksföremål och turistartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva ...