Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Ystad

Club Syd HB
Org.nr: 969729-1616
Producering (skrivande), utgivning, lansering och försäljning av böcker och tidskrifter.
Current Academics in Sweden AB
Org.nr: 556820-3789
Bolaget ska bedriva verksamhet inom läromedel, utbildning samt verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
FÖRLAGET GEPARDEN HB
Org.nr: 916773-9649
Bokförlag och handel med böcker. Föreläsningsverksamhet.
Förlagshuset Siljans Måsar KB
Org.nr: 969774-0430
Bolaget ska bedriva bokförlag, ta fram och lansera nya böcker med författare, tillhandahålla tjänster inom marknadsföring, distribution och försäljning av böcker, författarskap samt därmed förenlig verksamhet.
Håkan Andersson i Ystad AB
Org.nr: 556767-8767
Bolaget skall bedriva utbildning inom personal och ledarutveckling, läromedelsproduktion samt ljud och bildproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Meetings International Publishing AB
Org.nr: 556644-0086
Bolaget ska bedriva produktion av företagstidningar och egna publicistiska verk samt därmed förenlig verksamhet.
Planeraförlaget i Stockholm AB
Org.nr: 556531-5552
Bolaget skall utge ekonomisk litteratur, kundtidningar och kalendrar, förvalta och driva handel med aktier och andra värdepapper samt äga, förvalta och uthyra fastigheter.
SolBo Förlag, HB
Org.nr: 969765-3120
Utgivning av barnböcker, lyrikböcker, kåserisamlingar, skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Korrekturläsning. Frilansande skribent i tidningar och tidskrifter. Lektöruppdrag.
Sölveborn Sport-Medicin AB
Org.nr: 556206-5747
Bolaget skall bedriva läkarmottagningsverksamhet samt produktion, utgivning och försäljning av böcker och därmed förenlig verksamhet.
Tidningsförlaget MediaPress i Ystad AB
Org.nr: 556398-5471
Bolaget skall förvärva och förvalta värdehandlingar, lös och fast egendom, bedriva verksamhet med periodisk tidningsutgivning, konsultverksamhet inom reklam och därmed förenliga verksamheter.