Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Tyresö

Aktiebolaget Nytorgstryckeriet
Org.nr: 556062-7027
Bolaget ska driva tryckerirörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Allinmind Publishing HB
Org.nr: 969695-5179
Formgivning, produktion och utgivning av litteratur, musik och utbildningsmaterial samt uthyrning av ljud-, bild- & datautrustning och lokaler.
Considera AB
Org.nr: 556904-0065
Aktiebolaget ska bedriva kognitiv beteendeterapi, kognitiv coaching, ledarutveckling samt managementkonsulting.
FCM Future Computer Media AB
Org.nr: 556272-0127
Bolaget ska bedriva försäljning, utbildning och konsult- verksamhet inom områdena datautrustning (nya och begagnade), dataprogram och administration, utföra reklam-, film- och ljudproduktion, äga och förvalta fast egendo ...
Find it Production AB
Org.nr: 556616-4975
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, förvalta och äga aktier, försäljning av företagsidéer. Bolaget skall bedriva musikverksamhet som innefattar följande verksamheter: musikproduktion, textproduktion, musikkompositi ...
H.J. Periodicals AB
Org.nr: 556994-9901
Aktiebolaget ska bedriva grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet.
IBCC International Business Communication & Culture KB
Org.nr: 969700-1676
Produktion och försäljning av artiklar, kursmaterial och produkter (kan även vara fysiska ex. leksaker) rörande pedagogik, kreativitet, mental träning och ledarskap. Detta inkluderar även import och export inom angivna o ...
Inte bara ett stick HB
Org.nr: 969753-8610
Föreläsning om blodprovtagning på barn, bemötande och preanalys inom sjukvården. Publicering och distrubution av böcker i detta ämne.
Karlström & Karlström HB
Org.nr: 969767-5347
Företaget ska bedriva handel och produktion av konst och konsthantverk. Företaget ska bedriva butikshandel med turistorienterade produkter såsom souvenirer. Företaget ska bedriva utställningsverksamhet inom kultur, konst ...
Kimmy IT Consulting AB
Org.nr: 556906-9411
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom IT, media, förlag, utbildning samt därtill förenlig verksamhet.
Milpress AB
Org.nr: 556959-3782
Handel med utbildningsmateriel och litteratur.
MotoSprint SN AB
Org.nr: 556343-9693
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva förlagsverksamhet avseende tidskrifter och böcker, konsult- verksamhet inom management och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, ävensom kapitalförvaltning, ...
POLYFON HB
Org.nr: 916630-5111
KONSULTATIV VERKSAMHET OCH PRODUKTION AV BILD OCH TEXT
Stockholm Text Publishing AB
Org.nr: 556864-3141
Förlagsverksamhet, handel och aggregering av rättigheter för litterär och tangerande produktion och idka därmed förenlig verksamhet.
Superorganismen AB
Org.nr: 556705-0934
Bolaget skall producera, utveckla och förädla varumärken.
Tyresö Nyheter, EF
Org.nr: 716417-6799
Att bedriva tidningsutgivning i Tyresö kommun. Tidningen skall spridas till samtliga hushåll i Tyresö kommun. Medlemmarna deltar i arbetet med framställning och distribution av tidningen.
Unicornium Culture AB
Org.nr: 556956-3876
Bolaget ska bedriva verksamhet inom förlagsverksamhet, film och event aktiviteter samt därmed förenlig verksmahet.