Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Lidköping

ACTING Media i Lidköping AB
Org.nr: 556743-2934
Bolaget skall bedriva tidnings- och mediaproduktion, tryckeri och förmedling av tryckeritjänster, utbildning och föredrag samt förlagsverksamhet. Bolaget skall också sälja busschaufförstjänster och därmed förenlig verksa ...
Alpha Sverige AB
Org.nr: 556715-0049
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, produktion, försäljning och distribution av bok-audio'video-, informations- och marknadsföringsmaterial och dylikt relaterat till kristen och 'eller förs ...
Kinnehill Publishing EF
Org.nr: 769627-9780
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förlägga, producera, publicera och försälja medlemmars eller andra personers litteratur, konst, musik, film eller annan närstående kultur ...
Kraft-Pak AB
Org.nr: 556491-3316
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende handel med värdepapper, driva förlagsverksamhet samt konsultationer inom tillverkning och försäljning av emballage, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Lidköpingsextra HB
Org.nr: 969715-8088
Tidningsutgivning
Lokrantz Förlag HB
Org.nr: 969760-2846
Företagets verksamhet omfattar utgivning av böcker samt annat tryckt material.
Nya Lidköpings-Tidningen AB
Org.nr: 556073-2629
Bolaget ska bedriva tidnings- och tryckeriverksamhet samt annan verksamhet inom media- och informationssektorn. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt aktier inom tidnings- och tryckeribranschen, driva handel med ...
REMIMA media HB
Org.nr: 916642-5752
TJÄNSTER INOM BILD, LJUD OCH MUSIK - PRODUKTION AV FILM, VIDEO OCH TV-PROGRAM. MANUSFÖRFATTANDE SAMT MUSIKKOMPOSITIONER, NOTFÖRSLAGSVERKSAMHET OCH MUSIKPRODUKTION.
Thelin Läromedel AB
Org.nr: 556818-8436
Aktiebolaget ska bedriva utgivning och försäljning av läromedelslitteratur, försäljning av tjänster och produkter inom sport- och friluftsliv, samt därmed förenlig verksamhet.
WJ Konsult i Lidköping AB
Org.nr: 556803-2097
Bolaget ska bedriva föreläsningar, konsultationer och bokutgivning inom ämnet juridik samt bedriva hästverksamhet som innefattar uppfödning, träning och tävling av travhästar och därmed förenlig verksamhet.