Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Kristianstad

Angelica Konsult HB
Org.nr: 916753-5351
Förlagsverksamhet med utgivning och försäljning av böcker och kassettband, konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt författarverksamhet
Cittgisang HB
Org.nr: 969724-5018
Handel med skivor och böcker samt underhållning.
FLENSMARCK MONITOR HB
Org.nr: 916751-7664
Förlagsverksamhet
GL Tryck Försäljnings AB
Org.nr: 556636-6810
Bolaget skall bedriva tidningsutgivning, försäljning av annonser samt därmed förenlig verksamhet.
goldhat AB
Org.nr: 556604-2494
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklamverksamhet med utgivning reklamtidningar samt konsultverksamhet inom marknadsföring och IT, musikförlag, arrangera konserter samt handel med aktier och därmed förenl ...
Nordisk Media Service AB
Org.nr: 556471-6867
Bolaget skall bedriva försäljning av journalistiska och fotografiska alster, förlagsverksamhet, samt behandling och försäljning av information.
Ranok Spirit Art Ek. för.
Org.nr: 769614-3275
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra kreativt skapande såsom framställande och försäljning av traditionell konst, fotografier alt fotorelaterad konst, datarelaterad ko ...
Skånemedia AB
Org.nr: 556620-7105
Bolaget skall producera och utge morgontidningar i Kristianstads-, Ystads- och Trelleborgsområdet, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
T-Kartor Geospatial AB
Org.nr: 556697-6212
Bolaget skall bedriva produktion och förlagsverksamhet för tryck samt utveckla webb mjukvara för kartor och adress- lokalisering samt idka därmed förenlig verksamhet.