Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Järfälla

7 Magic Islands HB
Org.nr: 969765-5547
Företaget ska bedriva framställning av barnböcker och elektroniska böcker, e-handel med barnleksaker, utbildningsmaterial och övriga varor för barn.
Bättre Produktivitet i Viksjö AB
Org.nr: 556501-2175
Bolaget skall bedriva mediaproduktion, trycksaksproduktion, kontorsservice, konferensadministration, köp och försäljning av fast och lös egendom med anknytning till media, trycksaker och kontor samt idka därmed förenlig ...
China Gate AB
Org.nr: 556467-5808
Bolaget skall bedriva förlags-, publicerings, informations- och resebyråverksamhet, bedriva konsultverksamhet inom dessa områden, bedriva handel med present-artiklar, samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed ...
Co-Action Publishing AB
Org.nr: 556724-2572
Aktiebolaget ska verka inom förlagsverksamhet, förlagsrelaterad konsultverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
CUSA AB
Org.nr: 556903-9760
Bolaget ska bedriva verksamhet i from av medicinsk konsultverksamhet, hälsovård på företag med hälsocoaching, rehabilitering och behandlingar samt utveckling av hälsokultur och informationsmaterial utifrån svenska och in ...
DELS Tidskrifter AB
Org.nr: 556701-0664
Bolaget skall bedriva tidskriftsutgivning och därmed förenlig verksamhet.
EAAB, Elektronik Applikationer AB
Org.nr: 556261-8560
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, projektering, konstruktion, tillverkning och installationer av elektriska och mekanisk-hydrauliska utrustningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ecne KB
Org.nr: 969774-1131
Marknadsföring och försäljning av statyer, leksaker, böcker, datorer och mopeder. Flyttning- och frakttjänster, bokförlag, filmproduktion.
FORMFARMEN AB
Org.nr: 556498-7567
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyråverksamhet med rådgivning i reklam- och marknadsföringsfrågor, produktion och försäljning av marknadsföringsmaterial, försäljning av presentartiklar och därmed f ...
HBet Immateriellt Rättsskydd i Stockholm
Org.nr: 969612-0071
Bolaget skall bedriva förlags- och utbildningsverksamhet inom det juridiska området.
Hands-on Science AB
Org.nr: 556744-5118
Bolaget skall utveckla och försälja läromedel inom det naturvetenskapliga området i syfte att uppnå lönsam tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
J A STUDIOKONSULT AB
Org.nr: 556367-7219
Bolaget skall bedriva uthyrning, försäljning och tillverkning av studioutrustning, musikförlagsverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jakobsbergs Tryckeri AB
Org.nr: 556092-1628
Bolaget skall bedriva tryckeri ävensom därmed förenlig verksamhet.
Kreell AB
Org.nr: 556929-5099
Bolaget ska bedriva bokförlag och konsultverksamhet inom media. Samt erbjuda tjänster inom grafisk design och därtill förenlig verksamhet.
Med Enkla Ord Karina Sannefjordh AB
Org.nr: 556553-0515
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom intern och extern informationsstrategi samt journalistik för såväl etermedia som tryckt media samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Qlturaproduktion i Stockholm AB
Org.nr: 556906-8306
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisation, text- och evenemangsproduktion inom kulturområdet samt bokutgivning.
Staffan Swedenborg Förlags AB
Org.nr: 556639-0364
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet avseende böcker, tidningar, musik och andra media samt därmed förenlig verksamhet.
Tidningen Bättre Produktivitet HB
Org.nr: 969683-5892
Tidningsutgivning, journalistik, trycksaksproduktion.
XENTROPI HB
Org.nr: 916508-0111
Författar-, konstnärs-, foto-, antropolog- och arkitektverksamhet, båtkonstruktion, formgivning, samhällsinformation, bokförlagsverksamhet samt bokdistribution.