Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Gustavsberg

Alinder Design & Produktion AB
Org.nr: 556662-8342
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och vara projektledare eller koordinator samt svara för idéutveckling och produktion inom områdena grafisk formgivning samt annan design, foto- grafering, filmproduktion, produktio ...
Antikvariat EP.PUBLISHING KB
Org.nr: 969759-9042
Försäljning av böcker.
Beyond Limit Education AB
Org.nr: 556729-1959
Bolagets verksamhet är att bedriva utbildningsverksamhet, coaching, personlig träning, yoga, förlagsverksamhet med produktion av böcker, tryckta och elektroniska samt framtagande, distribution och försäljning av produkte ...
Folmer Hansen Teaterförlag AB
Org.nr: 556348-2966
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och förmedling av dramatiska och musikaliska verk och dessas översättningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
HERKULES FÖRLAG & UTBILDNING HB
Org.nr: 916637-9355
Bokutgivning, kursverksamhet och bokhandelsförsäljning inom mänsklig utveckling samt därmed förenlig konsult- och mediaverksamhet.
Hexameter AB
Org.nr: 556748-2764
Bolaget skall driva verksamhet inom förlag och agentur, handel med rättigheter och marknadsföring av litteratur, författare och kreatörer samt därmed förenlig verksamhet.
Lifestyle partner Scandinavia AB
Org.nr: 556854-7516
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom livsstil och karriär, förlagsverksamhet med produktion av böcker och trycksaker, framtagande, distribution och försäljning av inspiratio ...
Pharma Industry Publishing AB
Org.nr: 556559-0758
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, seminarier, utbildning och tidskriftsutgivning inom läkemedelsbranschen, handel med värdepapper, försäljning av kontorsmaskiner, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig ...