Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Enköping

Alberus AB
Org.nr: 556230-8790
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, illustration, bokproduktion och produktutveckling samt förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Athena Lär AB
Org.nr: 556320-7868
Bolaget skall bedriva författar- och bokförlagsverksamhet, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Enabygdens Tidningsförlag AB
Org.nr: 556548-4960
Bolaget skall numera innefatta att bedriva tidningsverksamhet i mellan-Sverige, utveckla och sälja utgivningsrätter samt försälja annonspaket och reklam, ävensom att idka därmed förenlig verskamhet.
Isalar KB
Org.nr: 916506-2747
Hästavel, inackordering och uthyrning av hästar, träning, tävling samt handel med hästar. Produktion, inköp och försäljning av konst, fotografier och litteratur och därmed sammanhängande rättigheter.
Resursmedia Förlags Mälardalen AB
Org.nr: 556853-8275
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utgivning av tidningar och böcker, produktion och marknadsföring av media- produkter såsom annonser, trycksaker och giveaway-produkter, förlagsrörelse, produktion av webbsido ...
SWEDE STOPS EF
Org.nr: 769629-7261
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att föreningen samlar som medlemmar intressenter för hållbar husbilsturism på svenska landsbygden, och har till ändamål att främja medlemmarn ...
Tannfors Foto & Design AB
Org.nr: 556828-5208
Aktiebolaget ska bedriva fotografering, produktion av fotorelaterade produkter, utbildningsverksamhet inom foto och utbildning och konsultverksamhet inom ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.