Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Askim

Docendo AB
Org.nr: 556381-3616
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet inom tryckta och interaktiva läromedel. Bolaget skall även arbeta med utveckling av kundanpassade lösningar för e-learning samt därmed förenlig verksamhet.
Hansen Förlags i GBG AB
Org.nr: 556881-0971
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och förmedling av reklam, tryckförmedling samt arrangering av mässor samt därmed förenlig verksamhet.
Lite Lokalt AB
Org.nr: 556934-3329
Tidningsutgivning
Mediakonsult i Göteborg AB
Org.nr: 556467-1310
Bolaget skall bedriva verksamhet inom journalistik samt utgivande av lokala tidsskrifter och annonsblad jämte därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva kosulttjänster inom ekonomi.
Parakit Förlag HB
Org.nr: 969749-9144
Bolaget ska sälja böcker och bedriva förlagsverksamhet.
Quagga Produktion AB
Org.nr: 556783-4212
Bolaget ska bedriva uppdragsproduktion av böcker och tids- skrifter, bedriva förlagsverksamhet direkt eller indirekt samt därmed förenlig verksamhet.
Thörnqvist Ord & Konsult AB
Org.nr: 556910-8359
Bolaget skall bedriva journalistik, författarskap och förlags- rörelse samt konsultverksamhet inom ledarskap och IT med inriktning på strategi, organisationsutveckling och förändringsledning samt därmed förenlig verksamh ...