Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokförlag i Älvsjö

CONTRA FÖRLAG KB
Org.nr: 916401-7106
FÖRLAGS- OCH KONSULTVERKSAMHET
Euro Script AB
Org.nr: 556383-3648
Bolaget skall bedriva framställning av läromedel samt konsult- verksamhet inom utbildningsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Förlaget Nordan, EF
Org.nr: 716417-4042
Att utge och saluföra litterära och konstnärliga allmänkulturella produkter, speciellt inriktad på litteratur för invandrarbarn, samt spridande av strömningar inom latinamerikanskt och latinskt tänkande.
HB Höghus Förlag
Org.nr: 969667-9530
Att producera och sälja böcker om, företrädesvis, stockholms södra delar.
Janhagen Music Production HB
Org.nr: 969672-9798
Musikproduktion, scenproduktion inom musik och teater ny förlagsverksamhet, phonogramverksamhet, arrangemang av musik och utövande av musik.
La Prensa AB
Org.nr: 556403-4741
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, annonsförsäljning och investera i fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Leanathome by Jarlsdotter AB
Org.nr: 556980-8388
Bolaget erbjuder produkter och tjänster för att inspirera hushåll att införa lean och därmed skapa förutsättningar för mer hållbara och harmoniska hem. Bolaget bedriver försäljning av böcker i Sverige och utomlands, erbj ...
Lundell och Aronsson Media AB
Org.nr: 556994-7822
Bolaget ska arbeta med publicistisk och kommersiell verksamhet inom mediabranschen och därmed förenlig verksamhet.
Lärobyrån AB
Org.nr: 556959-3899
Att utforma anpassade, träffsäkra och välgjorda utbildningsmaterial och utbildningsinsatser till kunder som vill nå ut med samhällsinformation till barn och unga i grundskola eller gymnasiet. Problemet som tjänsterna lös ...
Mats Taxén Media AB
Org.nr: 556751-2354
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva journalistisk verksamhet inom television, radio, press och internet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva rådgivning och utbildning inom journalistik och ...
Meningsutbytet AB
Org.nr: 556867-0045
Redaktionellt arbete med läromedel, samt projektledning. Kommunikation och handledning i framförallt utbildningssammanhang.
PERANT Per Wallander Antenn AB
Org.nr: 556223-9102
Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling, konsultverksamhet, bokförlag och kursverksamhet inom området radiokommunikation och ljudåtergivning, inklusive därtill hörande utrustning i form av datorer och mätinstrument, och ...
Sandén Publishing AB
Org.nr: 556491-1153
Bolaget skall bedriva förlags och grafisk verksamhet genom produktion och utgivande av tidningar och böcker samt uppdragsverksamhet inom journalistik och information och därmed förenlig verksamhet.
Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB
Org.nr: 556808-0708
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tjänster och produktion för ökad sjösäkerhet, företagsutveckling och personlig utveckling, att bedriva forskning och utveckling inom sjösäkerhet, bedriva service och transporttjän ...
Stormdals Tryck- och Bokkonsult HB
Org.nr: 916632-2157
BOKPRODUKTION
Tyghunden Snuff AB
Org.nr: 556885-6248
Bolaget verksamhet ska bestå av förlags- och författarverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Uttryckarna Produktion & Media HB
Org.nr: 969606-6282
Framställning och produktion av bild, text form och layout. Handel och marknadsföring av produkter.