Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Knivsta

BEC Björkelöv Ekonomiconsult AB
Org.nr: 556822-3670
Bolage ska tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatterådgivning, bokslut och deklaration samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, bolaget ska även bedriva försäljning och förmedling av databehandlingstjä ...
Björn Målsäter AB
Org.nr: 556823-2648
Bolaget ska bedriva fastighetsmäklarverksamhet, bokföring, redovisning, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet inom fastighetsmäklar- och redovisningsområdet, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter, bostadsrätter, ak ...
by Mile AB
Org.nr: 556890-8593
Ekonomikonsult Silversmide Fotografering
Byggare Bolsöy AB
Org.nr: 556997-7605
Bolagets verksamhet består av plåtslageriarbeten av byggnader, reparation och underhåll, byggande av bostadshus och andra byggnader och projektering och tekniska uppdrag inom bygg och anläggning. Verksamheten består även ...
C.Mattsson Redovisning AB
Org.nr: 556974-9319
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomibyrån i Märsta HB
Org.nr: 969661-6359
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, redovisning, bokföring samt konsultation inom husbyggnation. Köpa, sälja och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Emirant AB
Org.nr: 556489-0266
Bolaget skall bedriva produktion och handel med elmateriel samt konsultationer inom ekonomi, administration och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Emvix Förvaltning & Byggservice AB
Org.nr: 556331-2593
Aktiebolagets verkamhet ska vara att bedriva byggnadsverksamhet samt kameral och teknisk fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Falk & Jonsson AB
Org.nr: 556369-6615
Bolaget skall bedriva inackorderingshem för personer med särskilda behov, annan vidareuthyrning av lokaler och bostäder, konsultationer inom data och informationsbehandling, äga och förvalta fast som lös egendom samt där ...
FreCam AB
Org.nr: 556901-0266
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom området ekonomi, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Granit AB
Org.nr: 556905-9925
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företags organisation, ekonomi, logistik och idka därmed förenlig verksamhet, Därjämte ska företaget bedriva kurs- och eventverksamhet för företag samt äga, förvalta och driva ...
Gruvfogden AB
Org.nr: 556807-5393
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Javisstja Bokföring HB
Org.nr: 969680-6463
Redovisnings- och bokföringstjänster.
Knivsta Affärskonsult AB
Org.nr: 556373-3699
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom kameral verksamhet och ADB, bedriva handel med värdepapper samt utöva därmed förenlig verksamhet.
LNet i Knivsta HB
Org.nr: 916673-6034
Konsultverksamhet inom dataområdet, mikrobiologisk kvalititetskontroll, video, redovisning och därmed förenlig handel inom dessa områden.
Lundin Sweden Investment AB
Org.nr: 556717-9774
Bolaget skall äga och placera finansiella tillgångar, konsultation inom ekonomi och finansområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Redovisningskonsult Susanne Jakobsson AB
Org.nr: 556667-6549
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
S.L.T VA och Redovisning AB
Org.nr: 556923-9014
Vatten och Avloppstjänster , samt redovisning och övriga administrativa tjänster.
StigAhr Consulting HB
Org.nr: 969773-7261
Konsulttjänster inom IT utveckling och ekonomi
VRÅ Företagarservice AB
Org.nr: 556837-0471
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, bolagsbildnings- verksamhet samt konsultverksamhet och utbildning inom området.