Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Böcker i Tyresö

Barfotaböcker AB
Org.nr: 556520-9375
Bolaget skall bedriva författarskap och research i samband därmed samt produktion, marknadsföring och distribution av böcker. Där- jämte skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom media, utbild- ning, informativ kommun ...
Find it Production AB
Org.nr: 556616-4975
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, förvalta och äga aktier, försäljning av företagsidéer. Bolaget skall bedriva musikverksamhet som innefattar följande verksamheter: musikproduktion, textproduktion, musikkompositi ...
IBCC International Business Communication & Culture KB
Org.nr: 969700-1676
Produktion och försäljning av artiklar, kursmaterial och produkter (kan även vara fysiska ex. leksaker) rörande pedagogik, kreativitet, mental träning och ledarskap. Detta inkluderar även import och export inom angivna o ...
Inte bara ett stick HB
Org.nr: 969753-8610
Föreläsning om blodprovtagning på barn, bemötande och preanalys inom sjukvården. Publicering och distrubution av böcker i detta ämne.
Kjellander Art & Design AB
Org.nr: 556794-6537
Illustration, formgivning och konsultverksamhet inom reklam och information.Korrekturläsning av böcker samt reklam- och informationsmaterial.
Lilla Mamma AB
Org.nr: 556896-3069
Aktiebolaget ska bedriva uppdrag inom journalistik och kultur- kritik i tidningar och radio'tv, föreläsningar, författarskap, översättningar av böcker och dramatik.
Makatabati HB
Org.nr: 969757-4292
Företaget kommer att bedriva e-handel med böcker, e-böcker, cd- skivor... Allt som man kan hitta i en bokhandel.
Mandatech AB
Org.nr: 556773-1244
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, produktutveckling, affärsidéutveckling, verksamhetsutveckling inom produktsäkerhet och kvalitet, framförallt inom medicin- och industriteknik. Dessutom ska företaget bedriva produ ...
MotoSprint SN AB
Org.nr: 556343-9693
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva förlagsverksamhet avseende tidskrifter och böcker, konsult- verksamhet inom management och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, ävensom kapitalförvaltning, ...
One Way AB
Org.nr: 556586-1449
Bolaget ska bedriva konferens- och resebyråverksamhet och utföra transporttjänster. Vidare ska bolaget bedriva utbildning och konsulterande verksamhet inom ekonomi som beskattning, redovisning och revision, bedriva rekla ...
Peter Nilsson Kommunikation och Förändring AB
Org.nr: 556830-8117
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och förändring i organisationer (privata såväl som offentliga). Organisations-, team-, och ledarutveckling samt coaching. Även författa böcker inom ovanstående omr ...
Scandinavian Training & Consultancy KB
Org.nr: 969696-8826
Föreläsningar, utbildning och konsultation inom områdena kost, skönhet och psykisk och fysisk hälsa. Handel med hälsokost samt friskvårdsprodukter, skönhetsprodukter och hemvårdsprodukter. Coach, skriva böcker, filminspe ...
Solryttaren Ek. för.
Org.nr: 769603-4078
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja och utbilda distributörer av hälso- produkter inom landet. Att med utbildningssystem bygga upp individuella företag med motivation ...
Staxo AB
Org.nr: 556436-0492
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet inom fastighetsbranschen och byggadministration samt bedriva förlagsrörelse avseende böcker och ljud- och bildmedia samt äga och förvalta lös och fast egendom ävensom idka därm ...
Stiftelsen Omnibus Typografi med firma Omnibus Typografi
Org.nr: 812401-138100001
Produktion av reklam, böcker, tidningar och andra trycksaker jämte därmed förenlig verksamhet.
Tyresö Bokhandel AB
Org.nr: 556150-9497
Bolaget skall bedriva affärsrörelse inom spel, tobak- och kontorsvarubranschen ävensom bokhandel och konsultationer inom detaljhandel och transportbranschen inklusive egna transporter samt därmed förenlig verksamhet.
Zalle International AB
Org.nr: 556947-8059
Konsultverksamhet inom PR och reklam, samt design av kläder, inredning, smycken, konst och mode, idrott och hälsa, utbildning och kurser, litterärt och konstnärligt skapande med utgivning av böcker och målningar. Modellj ...