Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Böcker i Klintehamn

Bokprojektet Mart AB
Org.nr: 556702-7379
Bolaget skall bedriva produktion av böcker för egen och andras utgivning, samt distributionstjänster. Utbildnings och seminarieverksamhet med inriktning på grafisk produktion och bokutgivning. Fotograferingstjänster samt ...
Carwia ZloggZ HB
Org.nr: 969765-4854
Företaget Carwia ZloggZ Handelsbolag ska bedriva online verksamhet med utveckling och försäljning av egna tjänster inom områden som E-Böcker, E-Kurser, E-föreläsningar. Utveckling av egna föreläsningar för publik och sa ...
LOELLAS AB
Org.nr: 556672-0065
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av antika och begagnade varor, second hand, kläder, möbler, tidningar, konst, böcker, prydnadssaker, kuriosa samt kioskvaror, glass och konfektyr och därmed förenlig verks ...
Pensionat Warfsholm AB
Org.nr: 556806-8539
Bolagets verksamhet ska vara hotell-, restaurang-, pensionats-, camping- och vandrarhemsrörelse inkluderande evenemang, kurser, konferenser samt detaljhandel med böcker, trycksaker och liknande.