Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Böcker i Eskilstuna

AL Publishing AB
Org.nr: 556944-3087
Företaget ska bedriva förlagsverksamhet genom utgivning av litterära verk, kompletterande tjänster för framställningen av verken, försäljning av förlagets utgivna böcker, marknadsföring, föreläsningar samt därmed förenli ...
Anna - Karin & Staffan Nordström AB
Org.nr: 556878-9167
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta ägarandelar i svenska och utländska juridiska personer, i och utanför Sverige samt att utföra konsultarbeten såsom rådgivning, service, bokföring, distribution av ...
Carino Spa & Clinic i Eskilstuna AB
Org.nr: 556675-2134
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hud- och kroppsvård, hälsa och friskvård, kosmetiska behandlingar samt försäljning av hudvårdsprodukter, kosmetika, kosttillskott, livsmedel, accessoarer, väskor, skor, kläder och bö ...
JUROMEDIA HB
Org.nr: 969602-9397
Allehanda juridisk konsultverksamhet och rådgivning till privat- personer. Att under personligt namn författa böcker, artiklar till tidningar samt inslag till radio. Försäljning, utformning och sättning av reklam. Deklar ...
KatLin Books HB
Org.nr: 969769-0262
Bolaget skall producera och sälja böcker samt idka därmed förenlig verksamhet.
Linnskogs Musik & Keramik HB
Org.nr: 916517-1399
Musikutövning, komposition och organisering av evenemang samt upprättande av texter såsom recensioner, artiklar, böcker. Tillverkning och försäljning av keramiska föremål samt andra inredningsprodukter. Kursverksamhet me ...
Pliplop Group AB
Org.nr: 556940-8023
Förlagsverksamhet, förlags- och utgivningstjänster, förlagstjänster både i tryck som i digitalt format (e-böcker). Anordning av skrivtävlingar på skolor, bibiliotek och dylika institutioner, ur vilka vinnarna publiceras ...
Yellow LOOP AB
Org.nr: 556939-5006
Aktiebolaget ska bedriva författande av böcker och bokförlagsverksamhet samt bedriva projektledning och byggledning inom anläggningsverksamhet.