Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blekerier i Sollentuna

Dives Consortium III KB
Org.nr: 969632-7288
Försäljning, marknadsföring och profilering av kläder och därmed förenlig verksamhet.
Tröj- och märkesscreen AB
Org.nr: 556182-5117
Bolagets verksamhet är att bedriva handel av byggnadsmaterial såväl inom som utom riket, bedriva tryckeriverksamhet, främst screentryck, samt därmed förenliga verksamheter.