Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blekerier i Leksand

Jobs Handtryck AB
Org.nr: 556088-8447
Bolaget skall komponera, framställa och försälja handtryckta textilier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.