Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bingo i Skultuna

Skultuna Lagår'n AB
Org.nr: 556692-7108
Bolaget ska bedriva uthyrning av uppställningsplats, bingo-, dans- och cafeverksamhet, andra festarrangemang samt därmed jämförlig verksamhet.