Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bingo i Karlstad

Ring Bingo AB
Org.nr: 556125-7485
Bolaget skall driva handelsrörelse för all utrustning som finns inom bingo-rörelsen ävensom utöva verksamhet inom tivoli- och spelautomatbranscherna samt handel med konst- och antikvitetsföremål och därmed förenlig verks ...
Ring Bingo Sweden AB
Org.nr: 556503-7115
Aktiebolaget ska bedriva handel med utrustning för bingo- verksamheter, bingo- och varuspel, utbildning av bingopersonal samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.