Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bingo i Halmstad

Aktiebolaget Merkantil Service
Org.nr: 556080-4220
Bolaget skall bedriva bingo- och spelverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.