Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bingo i Grönahög

Bingo Holding AB
Org.nr: 556741-2142
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.