Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bingo i Borås

NORRBY BINGO AB
Org.nr: 556393-1442
Bolaget skall bedriva bingo och lotteri samt därmed förenlig verksamhet.