Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Tomelilla

A.O Lastbilsverkstad AB
Org.nr: 556096-7530
Bolaget ska bedriva montering och service av byggnationer på lastfordon, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB Joacim Westrin
Org.nr: 556507-3573
Bolaget skall bedriva försäljning av bilreservdelar samt driva bilverkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kjell Nilssons Bilverkstad
Org.nr: 556158-7840
Bolaget skall idka handel med bilar samt bedriva bilverkstads- och bensinstationsrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alfs Fastighets o Bil AB
Org.nr: 556838-7525
Aktiebolaget ska bedriva bilreparationer och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Andra Bullar AB
Org.nr: 556361-7116
Bolaget skall bedriva personbefordran, bilverkstad, catering- och caféverksamhet, handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter ävensom därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Nordström i Tomelilla AB
Org.nr: 556530-7351
Bolaget skall bedriva serviceanläggning för fordon, fastighets- förvaltning, förvaltning av värdepapper, åkeriverksamhet och lagerhotellverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Buhres Motor och Mekaniska Verkstads AB
Org.nr: 556167-6247
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva mekanisk verkstad och verktygstillverkning, utföra legoarbete och konsultverksamhet i anslutning härtill, bedriva motorverkstad samt förvaltning av värdepapper och fastigheter ...
Chaabans Skrot HB
Org.nr: 969751-5253
Handel med bilskrot samt bilverkstad
Eklinders Bildemontering HB
Org.nr: 916432-2928
Bilriktning, försäljning och inköp av reservdelar samt därmed förenlig verksamhet
HC Karlssons Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556433-0131
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, GDS-tvättanläggning (Gör Det Själv biltvätt anläggning) samt därmed förenlig verksamhet.
LEKI Bilservice AB
Org.nr: 556946-4794
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, service och försäljning av motorfordon, reservdelar och biltillbehör samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Michelsens Lastbilar AB
Org.nr: 556617-5419
Bolaget ska bedriva handel och reparationsrörelse inom motor- och fordonsbranscherna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Nisses Däckservice i Tomelilla AB
Org.nr: 556720-3913
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av däck, reparation och serice av motorfordon samt annan därmed förenlig verksamhet.
Norfrig Service AB
Org.nr: 556626-8982
Bolaget skall bedriva montering och service av byggnationer på lastfordon, förvaltning av fastighet och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Otto Olssons Bil AB
Org.nr: 556068-8607
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med bilar, reparation, service och tillbehör inom bilbranschen, köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Tryde Bilservice AB
Org.nr: 556349-0621
Bolaget skall bedriva bilverkstad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tryde Fastighet & Bil AB
Org.nr: 556858-5185
Bolaget ska bedriva larmförmedling, bilverkstad, hästuppfödning, ridskoleverksamhet, uthyrning av maskiner och ägande och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tryde Mack AB
Org.nr: 556186-1757
Bolaget skall bedriva skötsel av bensinstation samt därmed förenlig verksamhet.
Österlens LastvagnsAB
Org.nr: 556094-0412
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av lastbilar, släpvagnar och andra motor- och transportredskap samt bedriva verkstadsrörelse inom lastbilsbranschen ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.