Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Landskrona

BIL- OCH MOTOREXPERTEN I LANDSKRONA AB
Org.nr: 556992-3476
Bolagets verksamhet skall utgöras av service och reparation av bilar och motorcyklar samt därmed förenlig verksamhet.
Bilcity i Landskrona AB
Org.nr: 559019-7389
Bolaget ska såsom lagerbolag förvalta bolagets kapital.
BILCITY i Landskrona HB
Org.nr: 969672-4732
Bilverkstad.
BILGARAGET HB, GULLBERG O HJORT
Org.nr: 916545-6196
FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR SAMT BILVERKSTAD OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Bilhörnan i Landskrona AB
Org.nr: 556544-4535
Bolaget skall driva uthyrning och reparation av bilar och försäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bilservice i Landskrona AB
Org.nr: 556597-6403
Bolaget skall bedriva reparationsverkstad för motorfordon samt bedriva handel med begagnade motorfordon samt även äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Christianssons Billackering AB
Org.nr: 556985-0224
Billackering, bilrekonditionering, byggentreprenad, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning.
DP Bilservice AB
Org.nr: 556913-9362
Aktiebolaget ska bedriva bilverkstad samt idka därmed förenlig verksamhet, samt även idka en del försäljning av bilar och reservdelar för bilindustrin.
FineLine Bilförädling AB
Org.nr: 556752-1181
Bolaget ska bedriva bilförädling, äga och förvalta rörelsedrivande aktiebolag, och därmed förenlig verksamhet.
Hanse Grill AB
Org.nr: 556628-7925
Aktiebolaget ska bedriva restaurang och gatukök.
JMP Fastigheter i Landskrona AB
Org.nr: 556695-7873
Bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning av bostads- och industrifastigheter, åkeri-, gods-, taxi-, bud-, buss-, renovering- och nybygge av fastigheter, el & vvs installationer, import & export & försäljning av fordo ...
KK Autocenter AB
Org.nr: 556979-7391
Bolaget ska utföra service och reparation av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
LA Däck & Bilservice AB
Org.nr: 556883-8469
Aktiebolaget ska bedriva däckförsäljning samt reparationer av däck och bilar, även försäljning av reservdelar för bilar och däck, import & export av däck & bildelar.
LUNDGRENS BILVERKSTAD HB
Org.nr: 916435-4731
BILVERKSTADSRÖRELSE
OP System AB
Org.nr: 556224-2296
Bolaget ska bedriva handel med mobil utrustning samt installation av fasta anläggningar för återvinning, lastbilspåbyggnader och reservdelar samt utföra verkstadsarbeten i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig ...
Pema Bilservice AB
Org.nr: 556219-3333
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt utföra fordonsservice och därmed förenlig verksamhet.
R.P. LANDSKRONA BILSERVICE HB
Org.nr: 916550-3047
BILVERKSTADSRÖRELSE.
Skafa Bilskrot AB
Org.nr: 556731-2870
Bolaget skall bedriva handel med metaller och andra artiklar i återvinningsbranschen, bedriva försäljning av begagnade bilar och reservdelar och bedriva bilverkstad och bildemontering samt därmed förenliga verksamheter.