Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Gnarp

Gnarps Bil & Traktor AB
Org.nr: 556338-5599
Bolaget skall utföra reparationer av motorfordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gnarps Trä AB
Org.nr: 556784-2850
Bolaget ska bedriva import och export av byggvaror och maskiner inom byggbranschen, parti- och detaljhandel inom byggvaruområdet, uthyrning och försöljning av maskiner inom byggsektorn, entreprenader och rådgivning inom ...
Gällsta Bil & Service AB
Org.nr: 556934-6546
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilverkstad, bilhandel, billackering, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Jonotech Maskin Service AB
Org.nr: 556669-5572
Bolaget skall bedriva service och reparation av entreprenad-, lantbruks- och skogsbruksmaskiner, tillverkning av detaljer, schaktarbeten, försäljning av förbrukningsmaterial, fordonstvätt, uthyrning av maskiner, fastighe ...
MM Eriksson HB
Org.nr: 969764-2883
Uthyrning av kontorsrum'lager. Reparationer av motorfordon, försäljning av lackeringsfärger.
MM Eriksson Lack AB
Org.nr: 556996-6939
Bolaget skall bedriva billackering och skadeverkstad, mekanisk verkstad med service och reparation av fordon samt därmed förenlig verksamhet.