Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Åshammar

Bultgaraget AB
Org.nr: 556715-8778
Bolaget ska bedriva handel med fordon och fordonsdelar, service och reparationer av fordon samt lås- och fastighetsservice, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.