Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biluthyrning i Bromma

ADDvise Tillquist AB
Org.nr: 556652-4467
Bolaget ska direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk, sjukvårds- och laboratorieprodukter, vågar samt ...
Credensa Konsulter AB
Org.nr: 556447-9003
Bolaget skall utöva konsultation-, utbildning- och utveckling avseende organisationer-, personal-, teknik- & pedagogikfrågor. Vidare skall bolaget utöva bild och ljudproduktion samt snickeriverksamhet och modellbyggnatio ...
Scanbridge AB
Org.nr: 556242-2401
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning, biluthyrning, handel med motorfordon samt förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.