Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltvätt i Örebro

Adrians Service AB
Org.nr: 556861-1700
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, kioskvaror, tobak, lotter, uthyrning av film och släp, biltillbehör, oljeprodukter, biltvätt, bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Car Wash i Aspholmen AB
Org.nr: 556929-8911
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försäljning av bilvårdsprodukter, förvalta fast egendom, handel med värdep ...
Frman i Örebro AB
Org.nr: 556865-9972
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang, utföra tjänster såsom biltvätt, bilvård och bilreparationer, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Holmens Biltvätt i Örebro AB
Org.nr: 556920-5411
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försäljning av begagnade personbilar, förvalta fast egendom, handel med vä ...
Johan Levin AB
Org.nr: 556711-1603
Bolaget skall bedriva bensinstation med försäljning av drivmedel, oljor, kiosk, livsmedel, biltvätt, uthyrning av släpkärror, tillbehör till nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Mahraz Bilar AB
Org.nr: 559001-2521
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt, billackering, reparationer och underhåll av bilar och andra fordon, inköp och försälkjning av begagnade personbilar, förvalta fast egendom, handel med v ...
Mellringe Servicestation AB
Org.nr: 556861-1692
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, kioskvaror, tobak, lotter, uthyrning av film och släp, biltillbehör, oljeprodukter, biltvätt, bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.