Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Biltvätt i Karlstad

Kristinehamns Biltvätt AB
Org.nr: 559031-6948
Bolaget skall marknadsföra och sälja tjänster inom området biltvätt och bilvård samt därmed förenlig verksamhet.
Super Bilvård i Karlstad AB
Org.nr: 556849-0295
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård, biltvätt och bilreparationer, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TBO Bensin och Service AB
Org.nr: 556825-2208
Bolaget ska bedriva handel med petroleumprodukter, idka daglig- varuhandel, försälja och servera fast food, uthyra transportmedel och fordon, tillhandahålla biltvätt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.